xDSL

 • brzine od 5/1 do 20/1 mbps
 • neograničen (FLAT) pristup i download
 • besplatna statička javna IP adresa
 • besplatna godišnja licenca za Kaspersky AV Personal
 • vrhunski modem/router * na besplatno korišćenje

 


* Napomena:

 • oprema u potpunosti podržava ADSL, ADSL2 i ADSL2+ standarde što omogućava brzine i do 24 Mbps bez menjanja opreme
 • direktan pristup Internetu svih uređaja sa Ethernet priključkom (IP kamere za nadzor, video server, mrežni štampači,...)
 • jednostavan web interfejs za podešavanje konfiguracije za sve verzije operativnih sistema, konfiguracija lokalne mreže uz potpunu sigurnost posredstvom jakog hardverskog zaštitnog zida, mogućnost da više korisnika dele jednu IP adresu preko ADSL priključka, IP rutiranje podataka sa podrškom za NAPT, DHCP i DNS, pristup modem/router-u preko Telnet servisa, mogućnost održavanja i administriranja lokalne mreže preko Interneta posredstvom VPN konekcije

Data/Images/setup.gif

 • uključuje uspostavu ADSL priključka, spliter i ADSL ruter/modem (USB, Ethernet) i kreiranje dodatnih usluga u okviru odgovarajućeg ADSL paketa (VoIP nalog ...)

Korisnik dobija opremu na korišćenje bez naknade, a dostavlja:

 • potpisan Aneks Ugovora za ADSL i sledeća dokumenta:
  • fizičko lice - fotokopiju lične karte i original na uvid, i poslednji plaćeni telefonski račun za broj telefonskog priključka preko koga će se realizovati ADSL usluga
  • pravno lice - dostavlja fotokopiju rešenja iz Registra Privrednih subjekata i poreski identifikacioni broj (PIB)

Napomena: cena za setup se naplaćuje samo u slučaju gubitka (Aneks Ugovora za ADSL - 4.2) ili oštećenja opreme (8000,00 dinara jednokratno - cena je ista za sve ADSL pakete).

Nudimo Vam ADSL i ADSL Plus.