Advanced hosting

Advanced hosting usluga Vam omogućuje da Vaša prezentacija bude vidljiva na Internetu.

Zakupljenom prostoru pristupate preko FTP protokola i samostalno ažurirate prezentaciju.

Odaberite advance hosting paket, popunite online prijavu na stranici Registracija novog domena i na lak i brz način registrujte željene domene uz popust do 30%.

 

UnixBasic Unix WinPro * WinEnt *
Postavljanje web servera 626,10 1.252,20 1.252,20 1.878,30
Mesečni zakup 626,10 1.252,20 1.252,20 1.878,30
Prostor na disku 250 MB 500 MB 250 MB 500 MB
Mail server 50 MB 250 MB 250 MB 250 MB
Mesečni protok ** 1024 GB 1024 GB 1024 GB 1024 GB
99% uptime Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png
Višestruki link Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png
UPS + agregat power backup Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png
Backup podataka Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png
FTP pristup Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png
Besplatni CGI skriptovi Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png
Privatni CGI skriptovi Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png
Form e-mail Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png
Brojač pristupa Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png
PHP predprocesor Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png
.NET Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png
Java Server Pages Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png
Java Servlets Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png
Server Side Includes (SSI) Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png
Enterprise JavaBeans (EJB) Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png
MySQL baza Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png
PostgreSQL baza Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png
DSN Access baza Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png
MS SQL server 2008 R2 Enterpise Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png
Password zaštita direktorijuma Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png
SSL server VeriSign sertifikat mogućnost mogućnost mogućnost mogućnost
Telnet pristup preko SSH-a Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_kukica.png Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png Data/Images/bitsyu_layout_krstic.png

 

* Windows 2008 R2  Enterpise

** U okviru mesečne pretplate uračunato je 1024GB (zbir odlaznog i dolaznog) saobraćaja. Ukoliko je saobraćaj veći, protok se obračunava sa 6 dinara za svaki započeti GB.

 

Napomena: u sve cene je uračunat PDV. Cene su iste za pravna i fizička lica.

Obračun se vrši na mesečnom nivou i korisniku je omogućeno da prati svoju potrošnju.

 

Dodatne informacije možete dobiti slanjem upita na prodaja@beograd.com ili pozivom na broj telefona: (011) 333 0 333.