Virtual Private Server (VPS)

 


MOGUĆE KONFIGURACIJE:KOMPARACIJA CENA
:bitsyu.net:

5€CPU: 1

Amazon Web Services:

8€RAM: 1GB
Google Cloud:

6€STORAGE: 25GB
Azure:

8€TRANSFER: 1TB

* Sve cene su približne i informativnog su karaktera, izražene u valuti evro (€), radi lakšeg poređenja, u iznosu za period od mesec dana i prikazane su bez PDV-a (20%).


Ukoliko neki paket nema adekvatan ekvivalent kod poređenog provajdera, upoređena je najbliža dostupna konfiguracija.

 Virtuelni privatni server (VPS) je fizički server koji je softverski podeljen na više virtuelnih servera. Svaki od njih se ponaša kao poseban fizički server sa potpunim root pristupom, ima svoj operativni sistem i može se nezavisno restartovati.

VPS omogućava da potpuno nezavisno instalirate aplikacije po želji. Ova usluga Vam omogućava pristup i administraciju aplikacija koje možete koristiti za svoje potrebe (web, mail, storage, backup, forum, blog, ...).

Setup VPS je besplatan i uključuje instalaciju Linux OS i povezivanje na Internet mrežu. Uz VPS Vam je omogućeno korišćenje neprekidnog (UPS) i agregatskog napajanja.

Karakteristike VPS

 • načini pristupa: root ssh, webmin
 • 24h / 7 dana pristup za administraciju sajta
 • dostupan sa bilo koje pristupne tačke na Internetu
 • Monitoring 24/7 (konekcija)
 • backup
 • disk mirroring
 • firewall i antivirus zaštita. po želji korisnika
 • klimatizovano kontrolisan Data Centar
 • Redundantno napajanje
 • Neprekidno baterijsko napajanje
 • Dizel agregat 55 KVA

Najvažnija karakteristika VPS je da su Vam na raspolaganju garantovani resursi kao što su CPU, memorija i prostor na disku.

Cene su iste za pravna i fizička lica.

Sve informacije možete dobiti slanjem upita e-mail-om: ili pozivom na broj telefona: (011) 333 0 333.