Najam servera

Serveri se nalaze u Srbiji (Beograd), a vreme odziva (ping) je ispod 1ms do svih relevantnih ISP-a u Srbiji.

Mesečna pretplata kada BitsYU*Net obezbeđuje potrebnu opremu (server).

 

Oprema SetUp Mesečna pretplata
Najam servera SSD - 1U 22.800,00 din 22.880,00 din

 

U okviru mesečne pretplate uračunato je 1024GB (zbir odlaznog i dolaznog) saobraćaja. Ukoliko je saobraćaj veći, protok se obračunava sa 6 dinara za svaki započeti GB.

Standardni paket

  • 1 fiksna IP adresa
  • link ka našem čvorištu 1 Gbps (RJ45)
  • Monitoring 24/7 (konekcija)
  • klimatizovano kontrolisan Data Centar
  • Neprekidno baterijsko napajanje
  • Dizel agregat 55 KVA

 

Dodatne opcije Cena (din/mesečno)
dodatna IP adresa (po IP adresi) 600,00
administracija servera 22.800,00

 

Napomena: u sve cene je uračunat PDV. Cene su iste za pravna i fizička lica.

Obračun se vrši na mesečnom nivou i korisniku je omogućeno da prati svoju potrošnju.

Sve informacije možete dobiti slanjem upita e-mail-om: ili pozivom na broj telefona: (011) 333 0 333.

Pristupnica - zahtev koji korisnik dostavlja lično, poštom ili elektronskim putem.

Ugovor o pružanju usluge Server Housing - Opšti uslovi .