Podešavanja Allied Telesyn AT AR-255E

 1. Otvorite Internet Explorer ili neki drugi web čitač i u polje Address ukucajte adresu http://192.168.1.1. Kada budete upitani za username i password ukucajte za username manager, a za password friend i kliknite na dugme OK.

  Data/Images/slika_01_no2.jpg

   

 1. Kada ukucate username i password pojaviće se novi prozor. Iz menija sa leve strane odaberite stavku Advanced Configuration.

  Data/Images/slika_02_no4.jpg

   

 1. Kada se otvori novi meni, odaberite stavku Security. Nakon toga nađite red u kome piše NAT i kliknite na dugme Configure.

  Data/Images/slika_03_no5.jpg

   

 1. U meniju NAT Configuration kliknite na dugme Configure.

  Data/Images/slika_04_no2.jpg

   

 1. Kliknite na opciju Disable NAT to internal interfaces i na kraju kliknite na dugme Back to security page.

  Data/Images/slika_05_no2.jpg

   

 1. Kada se vratite na Security meni, u redu Firewall odaberite opciju Disabled i kliknite na dugme Apply.

  Data/Images/slika_06_no2.jpg

   

 1. Posle toga u Interfaces List sekciji nađite red u kome za Type piše external i kliknite na dugme Delete u tom redu, a zatim kliknite na dugme Confirm delete.

  Data/Images/slika_07_no2.jpg

   

 1. Nakon ovoga, iz menija sa leve strane odaberite stavku ADSL. Kada se nađete u podešavanjima za ADSL, kliknite na dugme Delete u listi postojećih konekcija. Sada pristupamo pravljenju nove ADSL konekcije na ADSL ruteru.

  Data/Images/slika_08_no2.jpg

   

 1. U polje Name upišite ime za ADSL konekciju (u našem primeru to je tekst Gama). U polje VPI upišite broj 8, a polje VCI upišite broj 35. U sekciji ATM Quality od Service Parameters proverite da li je obeležena opcija UBR.

  Data/Images/slika_09_no2.jpg

   

 1. U sekciji Connection Type odaberite opciju PPP, zatim za Authentication Method odaberite PAP i upišite Vaše korisničko ime i šifru u odgovarajuća polja. Nakon toga obeležite polje PPPoE i kliknite na dugme Add sa leve strane.
  Nakon dodavanja konekcije, iz menija sa leve strane odaberite opciju Save configuration i nakon toga kliknite na dugme Save.

  Data/Images/slika_10_no2.jpg

   

Download: