Uputstvo i parametri za konfigurisanje ASUS AAM6010EV-T4 (router mode)

 1. Otvorite Internet Explorer ili neki drugi web browser i ukucajte adresu http://192.168.1.1.
  Nakon učitavanja stranice sa slike (kliknuti na slike za uvećanje), ukucajte Admin za Username, i Admin za Password polje. Kada upišete username i password, kliknite na dugme Log in.

  Data/Images/slika_01_no5.jpg

   

 1. Nakon uspešnog logovanja dobijate glavni ekran na kome je ispisan status uređaja. U meniju na vrhu stranice odaberite opciju Setup. Nakon prelaska u meni Setup, u meniju sa leve strane odaberite opciju New Connection.

  Data/Images/slika_02_no7.jpg

   

 1. U polje Name upišite naziv konekcije (ovo je bitno jedino ADSL uređaju, možete upisati tekst koji želite, u našim primerima je to tekst Gama).
  Iz polja Type odaberite opciju PPPoE. Proverite da li su uključene opcije NAT i Firewall.
  U koloni PPP Settings nađite polja Username i Password i upište korisničko ime i šifru za vašu ADSL konekciju.
  U polju Authentication odaberite opciju PAP. U polje MTU upišite 1400 i proverite da li je uključena opcija Enforce MTU.
  U koloni PVC Settings nađite polja VPI i VCI. U polje VPI upišite 8, a u polje VCI upišite 35.
  Kada završite sa podešavanjem parametara, kliknite na dugme Apply.

  Data/Images/slika_03_no7.jpg


  Nakon podešavanja, iz glavnog menija odaberite opciju Tools, a nakon toga iz menija sa leve strane odaberite opciju System Commands.
  Nakog toga kliknite na dugme Save All i sačekajte da se snime podešavanja uređaja. Kliknite na dugme Restart i sačekajte da se uređaj restartuje.
  Nakon restarta, uređaj će automatski uspostaviti vezu.
   

Download: