Podešavanja SpeedTouch 536/536i ADSL rutera putem LAN-a

 1. Pre nego što krenete u podešavanje vašeg ADSL rutera, proverite da li ste ispravno povezali vaš računar i ADSL ruter. Ukoliko postoji veza između računara i ADSL rutera, Ethernet lampica na ruteru će svetleti zelenom bojom.

  ADSL ruter se nalazi na IP adresi 192.168.1.254. Da bi ste pristupili ADSL ruteru, potrebno je da podesite par parametara u Local Area Connection-u mrežne kartice na koju ste povezali ruter. Kliknite desnim dugmetom miša na ikonicu i iz ponuđenog menija odaberite Properties. U This connection uses following items nađite Internet protocol i kliknite na dugme Properties. Odaberite opcije Obtain an IP address automatically i Obtain DNS server address automatically. Kliknite na dugme OK, a zatim se vratite na Local Area Connection properties prozor. Kliknite na OK da zatvorite prozor.

  Data/Images/slika_01.jpg

   

 1. Ukoliko je sve podešeno kako treba, otvorite vaš web browser i ukucajte adresu http://192.168.1.254
  Nakon što se otvori administativni interface, kliknite na dugme SpeedTouch u meniju sa leve strane.

  Data/Images/slika_02_no1.jpg

   

 1. U sekciji Pick a task odaberite Set Up.

  Data/Images/slika_03_no2.jpg

   

 1. Nakon kraćeg učitavanja, dobićete uvodni prozor SpeedTouch Easy Setup-a. Klinite na dugme Next.

  Data/Images/slika_03_no1.jpg

   

 1. U Select a service odaberite Routed PPP i kliknite na dugme Next.

  Data/Images/slika_04_no1.jpg

   

 1. Za VPI/VCI odaberite 8.35, a za Connection Type stavite PPP over Ethernet.

  Data/Images/slika_05_no1.jpg

   

 1. Upišite Vaš username i password.

  Data/Images/slika_06_no1.jpg

   

 1. Ukoliko želite, upišite password kojim zaštićujete podešavanja rutera.

  Data/Images/slika_07_no1.jpg

   

 1. Kliknite na dugme Start da bi ste snimili konfiguraciju.

  Data/Images/slika_08_no1.jpg

   

 1. Sačekajte dok se snimi konfiguracija vašeg rutera.

  Data/Images/slika_09_no1.jpg

   

 1. Kliknite na dugme Finish da bi ste zatvorili Easy Setup.

  Data/Images/slika_11.jpg


Download